Làm thế nào để xây dựng câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, như thế nào… với các bài tập

Làm thế nào để xây dựng câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, như thế nào… với các bài tập

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ