Học tiếng Đức qua truyện cổ tích Chú mèo đi hia Der gestiefelte Kater

Học tiếng Đức qua truyện cổ tích Chú mèo đi hia Der gestiefelte Kater

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ