moi ngay mot bai hoc

Học tiếng Đức qua bài hát Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Học tiếng Đức qua bài hát Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ