Các dạng số nhiều của danh từ

Các dạng số nhiều của danh từ

Dưới đây là các quy tắc đơn giản dễ nhận biết khi chia danh từ số nhiều:

 

-e der Tag – die Tage Đa số các danh từ giống đực và giống chung
das Ereignis – die Ereignisse Gấp đôi phụ âm
¨ -e

 

der Bart – die Bärte Các danh từ giống đực, có 1 âm tiết, thường thêm Umlaut
die Kuh – die Kühe Các danh từ giống cái: luôn được thêm Umlaut

 

 -en/ -n die Frau – die Frauen Đa số các danh từ giống cái
die Universität – die Universitäten Các danh từ có ngoại lai
die Freundin – die Freundinnen Gấp đôi phụ âm
der Student – die Studenten Tất cả các danh từ yếu (theo n-Deklination)
der Russe – die Russen
der Staat – die Staaten Một số danh từ giống đực khác

 

 

-

der Fehler – die Fehler
das Zeichen – die Zeichen
Các danh từ giống đực và giống chung kết thúc với -er, -en, -el, -chen –lein, -sel
¨ der Apfel – die Äpfel Thêm Umlaut chỉ với các danh từ giống đực

 

-er das Lied – die Lieder Các danh từ giống chung
der Geist – die Geister Một số danh từ giống đực
¨-er das Buch – die Bücher Luôn thêm Umlaut
der Mann – die Männer

 

-s das Foto – die Fotos Tất cả các danh từ kết thúc với  -a, -i, -o
trừ: das Thema/die Themen – die Firma/die Firmen
der Opa – die Opas  
der LkW – die LkWs Các danh từ viết tắt
das Team – die Teams Các từ ngoại lai có nguồn gốc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

 

 

 

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ

Hotline: 0984 064 949