100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày 1800 câu giao tiếp tiếng Đức

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày 1800 câu giao tiếp tiếng Đức

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ