Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức không phải là định hướng ngay từ ban đầu của mình, nhưng Tiếng Đức Đông Dương đã thực sự mở ra cho mình những cơ hội mới về nghề nghiệp và cuộc sống. Cảm ơn các thầy cô giáo tại trung tâm đã tận tình giảng dạy và giúp em hoàn thành khóa học tiếng Đức.