Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức là một ngoại ngữ khó nhằn, nhưng TILS đã giúp mình cảm thấy yêu mến ngôn ngữ này hơn rất nhiều. Bây giờ, mình không chỉ thích học tiếng Đức mà còn hứng thú với mọi thứ về nước Đức nữa! Tất cả là nhờ vào những thầy cô giáo hết sức vui tính và tận tình của TILS.