Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Xin gửi một lời chào đến tất cả mọi người từ khoảng cách 9.327 km. Chính xác là mình đang du học và làm việc tại nước Đức xinh đẹp. Nhờ có TILS mình không chỉ hoàn thành mục tiêu thi đậu chứng chỉ B1 mà còn có cơ hội được du học ngành Điều dưỡng có hưởng lương tại Đức nữa. Cảm ơn Trung tâm và đặc biệt cảm ơn thầy giáo Trọng đáng kính của em!