Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nước Đức nổi tiếng với những từ được ghép một cách kỳ lạ, giúp họ tạo ra 1 từ vựng...