Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sẽ là sai lầm khi nghĩ người Đức không hài hước trong cách thể hiện ngôn ngữ thì họ cũng...