Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sẽ là sai lầm khi nghĩ người Đức không hài hước trong cách thể hiện ngôn ngữ thì họ cũng...

Nếu có cơ hội du lịch đến Đức, Áo, Thụy Sỹ hoặc bất kỳ quốc gia nói tiếng Đức nào...

Ngôn ngữ nào cũng có sự hiện diện của những từ vựng đẹp, cả về ý nghĩa lẫn phát âm,...

Tiếng Đức là một ngôn ngữ “vô địch” về sự đa dạng từ vựng, và các từ ghép để diễn...