Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nhờ vào việc ghép từ mà tiếng Đức sở hữu những từ vựng siêu dài, đến mức bạn sẽ “hoang...

Nước Đức nổi tiếng với những từ được ghép một cách kỳ lạ, giúp họ tạo ra 1 từ vựng...