Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Các câu hỏi là những phần không thể thiếu trong tiếng Đức giao tiếp. Tương tự như tiếng Anh, tiếng...

Ngữ pháp tiếng Đức “khó nhằn”, tuy nhiên, nếu bạn nắm 3 bí quyết sau, cùng với sự chuyên tâm,...

“Dịch chuyển” trong tiếng Đức có thể là einziehen, ausziehen, umziehen hoặc wegziehen. Bạn đã biết cách phân biệt những...

Dưới đây là cách dùng đúng với 2 từ nhấn mạnh Nur và Erst. 1. Khi nào dùng NUR? Khi...