Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Để tự tin giao tiếp với phục vụ và những người xung quanh, đừng quên bỏ túi những mẫu câu...