Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Số đếm tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khác với tiếng Việt và tiếng Anh, số đếm trong tiếng Đức...

Tiếng Đức có thật sự là một ngôn ngữ khó? Ngữ điệu của tiếng Đức nghe có vẻ “nặng nề”...

“Danke” và “bitte” là hai từ cơ bản mà bạn sẽ sớm làm quen trong những ngày đầu học tiếng Đức. “Bitte” là...

Mục tiêu lớn nhất để khi học bất kỳ ngoại ngữ nào là bạn phải giao tiếp được. Giao tiếp...