Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sau khi học xong trình độ B1 tiếng Đức, giờ là lúc bạn phải chuẩn bị cho kỳ thi quan...

Phần thi nói của bài thi tiếng Đức trình độ B1 là một trở ngại không nhỏ đối với các...