Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức là một trong 4 ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ, nhưng tiếng Đức – Thụy Sĩ thì...