Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Cách sử dụng Nominativ, Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức 1. Nominativ + Nominativ thường sử dụng trong câu như là chủ ngữ....