Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Những người chưa học tiếng Đức thường nói đùa về âm thanh nghe có vẻ “giận dữ” và “khó ưa”...