Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Người Đức thường nói, “Deutsche Sprache, schwere Sprache” để diễn tả về ngôn ngữ của đất nước họ. Nhưng TILS...

Cũng giống như tiếng Anh, tiếng Đức có một nhóm động từ giúp bổ trợ cho động từ chính, nhằm...