Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Bởi vì ngữ pháp tiếng Đức khá phức tạp, nên đôi khi người học chỉ tập trung vào ngữ pháp...

Khi bạn bắt đầu nói một ngôn ngữ nước ngoài, bạn sẽ mắc phải khá nhiều lỗi. Đôi khi, bạn...