Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

“Dịch chuyển” trong tiếng Đức có thể là einziehen, ausziehen, umziehen hoặc wegziehen. Bạn đã biết cách phân biệt những...

Giới từ luôn có một vị trí rất quan trọng dù là trong bất cứ ngôn ngữ nào. Khi chúng...

Khi bạn bắt đầu nói một ngôn ngữ nước ngoài, bạn sẽ mắc phải khá nhiều lỗi. Đôi khi, bạn...