Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sau khi học xong trình độ B1 tiếng Đức, giờ là lúc bạn phải chuẩn bị cho kỳ thi quan...