Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Bạn nghĩ như thế nào về việc viết nhật ký bằng một ngôn ngữ mà hầu hết mọi người xung...

Việc luyện kỹ năng viết thật sự rất quan trọng đối với người học tiếng Đức, nhưng đây cũng là...