Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Bởi vì ngữ pháp tiếng Đức khá phức tạp, nên đôi khi người học chỉ tập trung vào ngữ pháp...