Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức có thật sự là một ngôn ngữ khó? Ngữ điệu của tiếng Đức nghe có vẻ “nặng nề”...

Cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác, để có thể học tiếng Đức một cách hiệu quả, bạn cần...

Làm thế nào trong một thời gian ngắn bạn có thể làm chủ, tự tin với tiếng đức? Hãy cùng...