Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tuy nhiên, do tính chất riêng, tiếng lóng chỉ được sử dụng dưới dạng văn nói, chứ ít khi được...

Để tự tin giao tiếp với phục vụ và những người xung quanh, đừng quên bỏ túi những mẫu câu...