Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Luyện kỹ năng đọc trong tiếng Đức không phải là một việc quá khó khăn mà còn có thể trở...

“Chuyện con mèo Zorbas dạy hải âu bay” là một câu chuyện vui vẻ, sâu sắc, rất ấm áp và...

Goldlöckchen und die drei Bären Es waren einmal drei Bären: Ein Bärenvater, eine Bärenmutter und ein Bärenbaby. Sie lebten gemeinsam in...

Rotkäppchen Es war einmal, inmitten eines dichten Waldes, ein kleines Haus, wo ein hübsches kleines Mädchen namens Rotkäppchen wohnte. Eines...