Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Số đếm tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khác với tiếng Việt và tiếng Anh, số đếm trong tiếng Đức...

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em có lợi thế học ngôn ngữ mới hơn so với chúng...

“Danke” và “bitte” là hai từ cơ bản mà bạn sẽ sớm làm quen trong những ngày đầu học tiếng Đức. “Bitte” là...

Mục tiêu lớn nhất để khi học bất kỳ ngoại ngữ nào là bạn phải giao tiếp được. Giao tiếp...