Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Người bản xứ khi nói tiếng Đức luôn có ngữ điệu trầm bổng đặc trưng. Trọng âm chính là một...

Làm sao để phát âm tiếng Đức chuẩn như người bản xứ? Đây là một thử thách rất lớn đối...