Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Giống của danh từ là một điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Đức (gọi là das grammatische Geschlecht hoặc...

Nhờ vào việc ghép từ mà tiếng Đức sở hữu những từ vựng siêu dài, đến mức bạn sẽ “hoang...

Người Đức thường nói, “Deutsche Sprache, schwere Sprache” để diễn tả về ngôn ngữ của đất nước họ. Nhưng TILS...

Đối với chúng ta, việc phân biệt giới tính trong ngữ pháp là một trong những khía cạnh gây phiền...