Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức là ngôn ngữ được sử dụng không chỉ ở Đức, mà còn ở Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Liechtenstein,...