Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nếu bạn đang có ý định đi du lịch Đức, Áo, hoặc một phần của Thụy Sĩ, thì hãy học...