Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Khi bạn bắt đầu nói một ngôn ngữ nước ngoài, bạn sẽ mắc phải khá nhiều lỗi. Đôi khi, bạn...