Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Một sai lầm rất dễ mắc phải của người mới học tiếng Đức là chỉ chú trọng học danh từ...