Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nhờ vào việc ghép từ mà tiếng Đức sở hữu những từ vựng siêu dài, đến mức bạn sẽ “hoang...