Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nếu có cơ hội du lịch đến Đức, Áo, Thụy Sỹ hoặc bất kỳ quốc gia nói tiếng Đức nào...