Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sau khi học xong trình độ B1 tiếng Đức, giờ là lúc bạn phải chuẩn bị cho kỳ thi quan...

Để có thể đi du học Đức, ngoài việc đủ điều kiện về trình độ học vấn, học sinh còn...