Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

“Danke” và “bitte” là hai từ cơ bản mà bạn sẽ sớm làm quen trong những ngày đầu học tiếng Đức. “Bitte” là...