Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Sai lỗi ngữ pháp là vấn đề phổ biến nhất của bất kỳ ai khi chọn học một ngôn ngữ...

Để học một ngôn ngữ mới hiệu quả và thực sự thông thạo, bạn cần có khả năng tư duy...

Luyện kỹ năng đọc trong tiếng Đức không phải là một việc quá khó khăn mà còn có thể trở...

Nếu không sử dụng ngoại ngữ mỗi ngày, khả năng thông thạo ngôn ngữ dường như là điều không thể....

Tiếng Đức có thật sự là một ngôn ngữ khó? Ngữ điệu của tiếng Đức nghe có vẻ “nặng nề”...

Dưới đây là những phương pháp sẽ giúp bạn học tiếng Đức, hiểu tiếng Đức và nói tiếng Đức – và...

Học tiếng Đức để du học không đơn thuần là làm quen với một ngôn ngữ mới, mà bạn phải...

Tiếng Đức bao gồm 06 cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tùy vào mục đích học tiếng Đức...

Khác với tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật, đa phần chúng ta chưa từng tiếp xúc với tiếng Đức qua phim...

Tiếng Đức được xem là ngôn ngữ bản địa phổ biến nhất ở Châu Âu. Hơn thế nữa, các ngành...