Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiếng Đức bao gồm 06 cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tùy vào mục đích học tiếng Đức...

Khác với tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật, đa phần chúng ta chưa từng tiếp xúc với tiếng Đức qua phim...

Tiếng Đức được xem là ngôn ngữ bản địa phổ biến nhất ở Châu Âu. Hơn thế nữa, các ngành...

Người Đức thường nói, “Deutsche Sprache, schwere Sprache” để diễn tả về ngôn ngữ của đất nước họ. Nhưng TILS...