Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Phần thi nói của bài thi tiếng Đức trình độ B1 là một trở ngại không nhỏ đối với các...