Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Lyrics: So wunder, wundervoll bist du. Und ich bin so gerne hier bei dir. Denn ein Blick von dir und...

Hôm nay chúng ta nghe bài hát “Was Du Liebe nennst” được cover bởi Ambre Vallet nhé!  Lyris: Baby, gib...