Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Phần thi nói của bài thi tiếng Đức trình độ B1 là một trở ngại không nhỏ đối với các...

Khi nào có thể chuyển câu chủ động sang câu bị động một cách trực tiếp? Khi nào chỉ được phép...