Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

 Hướng dẫn mở tài khoản du học  Đức

  1. Tải mẫu đơn trực tiếp từ trang web của Deutsche Bank  bằng

Hướng dẫn điền đơn (tiếng Anh tương   tự):

Kontoeröffnungsunterlagen ≥ 18 Jahre: Mẫu đơn mở tài khoản Deutsche Bank cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên.

Kontoeröffnungsunterlagen < 18 Jahre / Minderjährig: Mẫu đơn mở tài khoản Deutsche Bank cho khách hàng dưới 18 tuổi.

Zusatzblatt zur Änderung oder Verlängerung eines Sperrkontos für ausländische Studenten: Mẫu đơn thay đổi các thông tin của tài khoản Deutsche Bank.

Kontoschließungsauftrag  – Ausländische  Studenten: Mẫu đơn  tất toán  tài khoản Deutsche Bank.

  1. Điền mẫu đơn TRÊN MÁY như sau (dựa vào mẫu đơn mở tài khoản Deutsche Bank cho khách từ 18 tuổi trở lên bằng tiếng Đức):

Hàng trên cùng của các trang 1/5 – 5/5 (Filialnummer, Kundennummer, BLZ) không cần điền gì

Trang 1/5: điền các thông tin cá nhân vào mục một. “Meldeadresse”: Địa chỉ bưu điện để Deutsche Bank gởi các giấy tờ, có thể đổi lại    khi sang Đức

Trang 1/5: các mục từ hai đến bốn không cần điền Trang 2/5: không cần  điền

Trang 3/5: mục sáu: Tên Trường Đại học/Trường ngôn ngữ và ở Thành phố nào: không nhất thiết cần phải điền (nếu chưa biết); điền  vào các khoảng tiền phù hợp, (ví dụ: 8.040 EUR/670 EUR hay các con số khác)

Trang 4/5: mục bảy: Nếu muốn đăng ký sử dụng Online­Banking thì chọn ô này

Trang 4/5: mục tám: Nếu muốn tiến hành mở tài khoản Deutsche Bank ngay thì chọn ô này

Trang 4/5: mục mười: ngày, tháng, năm; Thành phố. Chỉ ký tên tại mục mười (một chổ) trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức Trang 5/5: Chỉ ký tên tại mục 11 (hai chổ) trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức

LƯU Ý: Trang 4/5 và 5/5 chỉ ký tên trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ    Đức!

  1. Đặt hẹn chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của Sinh viên tại ĐSQ Đức Hà Nội. Tại Tp. HCM TLSQ Đức hiện thời chưa yêu cầu đặt hẹn như  vậy.

Hồ sơ mang theo để chứng thực chữ ký tại ĐSQ/TLSQ   Đức:

Hộ chiếu bản  chính

Bản Photocopy Hộ  chiếu

Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche   Bank

Lệ phí chứng thực chữ ký (tại ĐSQ Đức Hà Nội hiện nay (09.2015) là 30 EUR, được quy đổi thành VND theo tỷ giá do ĐSQ Đức thông  báo tại chổ

  1. Gởi Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche Bank được điền đầy đủ và chứng thực chữ ký bởi ĐSQ/TLSQ Đức cùng bản Photocopy Hộ chiếu được ĐSQ/TLSQ Đức chứng thực sang Hamburg/Đức theo địa chỉ được cung cấp bởi Deutsche
  1. Sau khi kích hoạt tài khoản, Deutsche Bank sẽ thông báo số tài khoản và các thông số cần thiết khác qua E­Mail (trong mùa thấp điểm sau khoảng 1 tuần khi nhận đầy đủ các giấy tờ – mùa cao điểm sẽ lâu hơn).
  1. Chuyển tiền vào tài khoản (thông qua một người thứ 3 tại Đức hay từ bất kỳ nơi nào khác hay ngay từ Việt Nam hay Deutsche Bank HCM có kinh nghiệm trong việc này).
  1. Sau khi trừ đi các lệ phí mở tài khoản (khoảng 100 EUR) và số tiền được chuyển vào tài khoản đạt được hay vượt số tiền yêu cầu, Deutsche Bank Hamburg sẽ gởi E­Mail thông báo số dư cho chủ tài khoản và cho ĐSQ Đức tại Hà Nội/TLSQ Đức tại HCM.
  1. Khi có giấy xác nhận đăng ký chổ ở của Sở Ngoại kiều địa phương (Anmeldebestätigung của Ausländerbehörde/Einwohnermeldeamt hay tương tự), có thể kích hoạt tài khoản và làm thẻ ngân hàng tại mọi chi nhánh của Deutsche Bank tại Đức.