Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Giống của danh từ là một điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Đức (gọi là das grammatische Geschlecht hoặc das Genus). Danh từ tiếng Đức được chia thành 3 giống cơ bản là: giống đực (maskulinum | maskulin | männlich), giống cái (femininum | feminin | weiblich) và giống trung (neutrum | neutral | sächlich).

Giống của danh từ là một vấn đề “khó nhằn” đối với những ai học tiếng Đức. Bởi nó không theo một quy luật cụ thể nào và bắt buộc chúng ta phải học thuộc lòng để ghi nhớ chúng. Tuy nhiên, vẫn có 1 vài mẹo nhỏ để phân biệt đấy. Cùng xem nhé!

Những danh từ sau đây thường mang giống đực (mạo từ không xác định ein, xác định der)

Các danh từ mang giống cái (mạo từ không xác định eine, xác định die)

Danh từ thuộc giống trung (mạo từ không xác định ein, xác định das)

Và cách nhận biết giống của danh từ dựa vào đuôi của từ đó

Có rất nhiều danh từ mang nhiều giống khác nhau

Mỗi cách dùng khác nhau lại mang giống khác nhau. Chỉ có cách duy nhất là học cái ngữ cảnh và cách dùng của họ;

  • der Band (1 đoạn của sách), die Band (1 nhóm nhạc), das Band (1 dụng cụ nhạc);
  • der Lama ( Thầy Chùa), das Lama (1 loại thú );
  • der Kiwi (1 loại chim), die Kiwi (trái Kiwi);

Đôi khi 1 danh từ mà mình có thể dùng 2 đến 3 Artikel – giống đều được: der / die / das Joghurt, der / das Meter, der / das Virus.