Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
Học Tiếng Đức A1
180 Tiết

Học Tiếng Đức A1

Trình độ bắt buộc đối với công dân nước ngoài muốn sang Đức kết hôn, định cư.

Học Tiếng Đức A2
180 Tiết

Học Tiếng Đức A2

Là trình độ cần thiết và là bước nền tảng để học lên trình độ B1

Học Tiếng Đức B1
200 Tiết

Học Tiếng Đức B1

Là điều kiện tối thiểu để xin Visa du học Đức

Học Tiếng Đức B2
200 Tiết

Học Tiếng Đức B2

Là trình độ bắt buộc để học nghề tại Đức.

Học Luyện thi chứng chỉ tiếng Đức
Tùy khóa học cụ thể

Học Luyện thi chứng chỉ tiếng Đức

Sau khi học xong mỗi khóa học A1, A2, B1 học viên có thể đăng ký các khóa học luyện...