Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
Học Tiếng Đức A1

Thời Gian Học

Thời gian học Thứ 3, 5 hoặc thứ 2, 4 hoặc thứ 4, 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45phút/tiết)
8 Tiết (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa học 22 Tuần
Giáo trình MENSCHEN
Giáo viên Người Đức và người Việt
Học phí 9.200.000 VNĐ
Lịch khai giảng Hằng tuần
  • Miễn phí giáo trình
  • Giới hạn số lượng học viên (1 lớp tối đa 15 bạn)

Chủ Đề Bài Học

 

Thời Gian Học

Thời gian học Thứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45 Phút/tiết)
12 Tiết / tuần (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa học 15 Tuần
Giáo trình MENSCHEN
Giáo viên Người Đức và người Việt
Học phí 9.200.000 VNĐ
Lịch khai giảng Hằng tuần
  • Miễn phí giáo trình
  • Giới hạn số lượng học viên (1 lớp tối đa 15 bạn)

Chủ Đề Bài Học

Thời Gian Học

Thời gian học Thứ 2 – thứ 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45phút/tiết)
20 Tiết / tuần (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa học 9 Tuần
Giáo trình MENSCHEN
Giáo viên Người Đức và người Việt
Học phí 9.200.000 VNĐ
Lịch khai giảng Hằng tuần
  • Miễn phí giáo trình
  • Giới hạn số lượng học viên (1 lớp tối đa 15 bạn)

Chủ Đề Bài Học

Reviews

Nguyễn Hoàng Nguyên Hạnh

Chương trình học thú vị, gần gũi, giáo viên của mình (cô Ngọc) rất dễ thương và nhiệt tình. Cảm ơn trung tâm.

Lê Ngọc Phương Anh

Từ một đứa nhát và lười học ngoại ngữ kinh khủng, vậy mà giờ mình lại là học viên xuất sắc lớp tiếng Đức A1 đó. Tất cả là nhờ các thầy cô đã truyền cảm hứng và động lực học cho mình.