Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
Lớp kèm nhóm nhỏ

Chương trình đào tạo, giáo viên bản ngữ và người Việt, thời lượng khóa học tương tự như các lớp A1 – B2 thường. Tuy nhiên, lớp học theo nhóm nhỏ giới hạn chỉ 3 – 6 học viên để tăng tối đa tương tác giữa giáo viên và người học. Giúp giáo viên có thể theo sát tiến bộ của từng bạn và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Thời gian học

Thời gian họcThứ 3, 5 hoặc thứ 2, 4 hoặc thứ 4, 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45phút/tiết)
8 Tiết (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa họcTùy khóa học cụ thể
Giáo trìnhMenschen/Sicher
Giáo viênNgười Đức và người Việt
Học phíTùy khóa học cụ thể
Lịch khai giảngHằng tuần

Lợi ích khóa học

 • Miễn phí giáo trình
 • Giới hạn số lượng học viên (3-6 học viên)
 • Hỗ trợ các buổi học miễn phí nếu học viên cam kết theo sát lộ trình học tập mà không đạt được sự tiến bộ.
 • Giảng dạy tập trung theo nhóm nhỏ, nâng cao chất lượng giảng dạy, theo sát khả năng học viên.

Ưu đãi học phí hấp dẫn

 • Giảm 5% áp dụng cho học viên giới thiệu và được giới thiệu.
 • Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày.
 • Giảm 10% cho học viên đăng ký trọn gói 3 khóa học liên tiếp.

Lưu ý: Không áp dụng cùng lúc các chương trình ưu đãi.

Chương trình giảng dạy, giáo viên bản ngữ và người Việt, thời lượng khóa học tương tự như các lớp A1 – B2 thường. Tuy nhiên, lớp học theo nhóm nhỏ được giới hạn chỉ 2 – 6 học viên để tăng tối đa tương tác giữa giáo viên và học viên. Giúp giáo viên có thể theo sát tiến bộ của từng bạn và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Thời Gian Học

Thời gian họcThứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45phút/tiết)
12 Tiết / tuần (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa họcTùy khóa học cụ thể
Giáo trìnhMenschen/Sicher!
Giáo viênNgười Đức và người Việt
Học phíTùy khóa học cụ thể
Lịch khai giảngHằng tuần

Lợi ích khóa học

 • Miễn phí giáo trình
 • Giới hạn số lượng học viên (2-6 học viên)
 • Hỗ trợ các buổi học miễn phí nếu học viên cam kết theo sát lộ trình học tập mà không đạt được sự tiến bộ.
 • Giảng dạy tập trung theo nhóm nhỏ, nâng cao chất lượng giảng dạy, theo sát khả năng học viên.

Ưu đãi học phí hấp dẫn

 • Giảm 5% áp dụng cho học viên giới thiệu và được giới thiệu.
 • Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày.
 • Giảm 10% cho học viên đăng ký trọn gói 3 khóa học liên tiếp.

Lưu ý: Không áp dụng cùng lúc các chương trình ưu đãi.

Chương trình giảng dạy, giáo viên bản ngữ và người Việt, thời lượng khóa học tương tự như các lớp A1 – B2 thường. Tuy nhiên, lớp học theo nhóm nhỏ được giới hạn chỉ 2 – 6 học viên để tăng tối đa tương tác giữa giáo viên và học viên. Giúp giáo viên có thể theo sát tiến bộ của từng bạn và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Thời Gian Học

Thời gian họcThứ 2 – thứ 6
Có thể chọn buổi sáng / chiều / tối
Sáng: 8:00 – 11:30;
Chiều: 13:30 – 17:00;
Tối: 17:45 – 21:00
Số tiết trong tuần
(45phút/tiết)
20 Tiết / tuần (4 Tiết/buổi)
Thời lượng khóa họcTùy khóa học cụ thể
Giáo trìnhMenschen/Sicher!
Giáo viênNgười Đức và người Việt
Học phíTùy khóa học cụ thể
Lịch khai giảngHằng tuần

Lợi ích khóa học

 • Miễn phí giáo trình
 • Giới hạn số lượng học viên (2-6 học viên)
 • Hỗ trợ các buổi học miễn phí nếu học viên cam kết theo sát lộ trình học tập mà không đạt được sự tiến bộ.
 • Giảng dạy tập trung theo nhóm nhỏ, nâng cao chất lượng giảng dạy, theo sát khả năng học viên.

Ưu đãi học phí hấp dẫn

 • Giảm 5% áp dụng cho học viên giới thiệu và được giới thiệu.
 • Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày.
 • Giảm 10% cho học viên đăng ký trọn gói 3 khóa học liên tiếp.

Lưu ý: Không áp dụng cùng lúc các chương trình ưu đãi.

Reviews