Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
Học một kèm một

TILS cung cấp khóa học 1 kèm 1 với đội ngũ giáo viên người Việt từng làm việc/học tập/sinh sống tại Đức, có bằng cấp, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Thời gian học tập linh hoạt, phương pháp dạy và học hiệu quả, học viên và giáo viên dễ dàng tương tác, điều chỉnh lượng kiến thức theo tốc tộ tiếp thu của người học.

Học viên có thể lựa chọn chương trình học theo nhu cầu:

  • Học tiếng Đức trình độ A1-B2
  • Luyện thi tiếng Đức trình độ A1-B2
  • Giao tiếp du lịch
  • Định cư/du học

Lợi ích khóa học

  • Miễn phí giáo trình
  • Cam kết đầu ra luyện thi A1-B2
  • Không giới hạn độ tuổi
  • Thiết kế lộ trình học dựa trên nhu cầu và khả năng tiếp thu của học viên
  • Hỗ trợ các buổi học miễn phí nếu học viên cam kết theo sát lộ trình học tập mà không đạt được sự tiến bộ

Reviews