moi ngay mot bai hoc

Các dạng số nhiều của danh từ

Các dạng số nhiều của danh từ

Dưới đây là các quy tắc đơn giản dễ nhận biết khi chia danh từ số nhiều:

 

-eder Tag – die TageĐa số các danh từ giống đực và giống chung
das Ereignis – die EreignisseGấp đôi phụ âm
¨ -e

 

der Bart – die BärteCác danh từ giống đực, có 1 âm tiết, thường thêm Umlaut
die Kuh – die KüheCác danh từ giống cái: luôn được thêm Umlaut

 

 -en/ -ndie Frau – die FrauenĐa số các danh từ giống cái
die Universität – die UniversitätenCác danh từ có ngoại lai
die Freundin – die FreundinnenGấp đôi phụ âm
der Student – die StudentenTất cả các danh từ yếu (theo n-Deklination)
der Russe – die Russen
der Staat – die StaatenMột số danh từ giống đực khác

 

 

-

der Fehler – die Fehler
das Zeichen – die Zeichen
Các danh từ giống đực và giống chung kết thúc với -er, -en, -el, -chen –lein, -sel
¨der Apfel – die ÄpfelThêm Umlaut chỉ với các danh từ giống đực

 

-erdas Lied – die LiederCác danh từ giống chung
der Geist – die GeisterMột số danh từ giống đực
¨-erdas Buch – die BücherLuôn thêm Umlaut
der Mann – die Männer

 

-sdas Foto – die FotosTất cả các danh từ kết thúc với  -a, -i, -o
trừ: das Thema/die Themen – die Firma/die Firmen
der Opa – die Opas 
der LkW – die LkWsCác danh từ viết tắt
das Team – die TeamsCác từ ngoại lai có nguồn gốc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

 

 

 

Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 3932 0225
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949 - 0974 292 255

Liên hệ